DSC-Marine Design Company Limited (DSC-Marine Co.,LTD).
Head Office: Số 19/18 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Thiết kế DSC-Marine
Head Office: Số 19/18 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
OUR SERVICE: 1.Boatdesign: Yacht, ferry, catamaran, tug,fishing..Design.
2.Shipbuilder: Alu, Steel, Wooden boat and Scale down models.
3.Marine Commercial: Ship broker, Re-seller genius software
1.Boatdesign: Yacht, ferry, catamaran, tug,fishing..Design.
2.Shipbuilder: Alu, Steel, Wooden boat and Scale down models.
3.Marine Commercial: Ship broker, Re-seller genius software

       CAT17 is designed for public transport purpose:

     PRINCIPAL PARTICULARS:

      L/OA            :      16.9m            

      MAIN ENGINES:      OPTIONS.

      L/PP             :      16m                   PASSENGERS:      56+4

      BEAM           :      6.3m

      DRAFT         :      0.8m

      FUEL            :      2x1000lts.

      WATER         :      200lts.

 

 

 

 

 

 

CẢNH BÁO BẢN QUYỀN ©:

TOÀN BỘ THÔNG TIN/ BẢN VẼ TRÊN ĐÂY THUỘC QUYỀN Ở HỮU TRÍ TUỆ CỦA DSC-MARINE CO.,LTD.  VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP (KỂ CẢ BỐ TRÍ, HÌNH DẠNG, Ý TƯỞNG) BẤT HỢP PHÁP KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦI DSC-MARINE CO.,LTD.  

Please contact with us for more details:  

DSC-Marine Design Company Limited (DSC-Marine Co.,LTD) 

Head Office: No 19/18 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc Distric, Ho Chi Minh City, Viet Nam. 
Điện thoại: (+84) 977.310.828        Fax: (+84) 977.310.828 

Email: info@dsc-marine.com